Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Starosta obce

Ing. Roland Vinter
+421 907 754 102

Podateľňa OcÚ

+421 903 560 091, +421 554665301
podatelna@perin-chym.sk

Matrika, dane 

Ing. Štefánová Monika
+421 55 466 53 01
perin-chym@perin-chym.sk

Riaditeľka MŠ

Bc. Katarína Nigutová
+421 948 050 058
alternativperin@centrum.sk

Riaditeľka ZŠ

Mgr. Blanka Vinterová
+421 011 785 538
zsperin@centrum.sk

Vedúca školskej jedálne 

Simona Bitóová
+421 910 234 910
sjperinchym@centrum.sk

Stavebný úrad 

Lívia Mušinská
+421 947 904 740
ruskovstavebnyurad@gmail.com

úradné hodiny: každá párna streda v mesiaci od 07.00 -12.00 | 13.00 - 17.00