Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov našej obce.

ERB OBCE PERÍN–CHYM 

erb

Erb obce Perín-Chym je základným symbolom obce. Od neho sa odvodzujú ďalšie symboly. Popri erbe sú to vlajka a pečať.

 „v modrom štíte na zelenej oblej pažiti strieborný obrátený býk v zlatej zbroji a doprava otočený o zlatú palicu sa opierajúci striebroodetý pastier v zlatom klobúku, zlatých čižmách a zlatej huni – medzi nimi vyrastajúci zelený prirodzený listnatý strom“.

Pri výtvarnom spracovaní erbu sa vychádzalo z erbov obecných časti Perín, Chym a Vyšný Lanec.

PEČAŤ OBCE

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PERÍN – CHYM. Pečať má priemer 35 mm.

VLAJKA OBCE 

perin-chym

Vlajka obce Perín – Chym má sedem rovnako širokých pozdĺžnych pruhov, vo farebnosti zelená, modrá, žltá, modrá, biela, modrá, zelená. Vlajka má pomer strán 2 : 3, ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.