Zmenšiť textZväčšiť text

Projekty, dotácie, granty

ABA GREENWAY – cyklotrasa

ABA GREENWAY – „ZELENÝ ZÁŽITOK”

Realizácia zelenej trasy prechádzajúcej cez hranicu  Hidasnémeti, Perín, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya.

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Názov projektu: ABA GREENWAY – „GREEN EXPERIENCE” Realization of Hidasnémeti, Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya cross- border greenway / ABA GREENWAY – „ZELENÝ ZÁŽITOK” Realizácia zelenej trasy prechádzajúcej cez hranicu  Hidasnémeti, Perín, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya.

Názov partnera: Obec Perín-Chym

Začiatok realizácie: 01/11/2018

Ukončenie realizácie: 31/07/2022

Rozpočet partnera: 599 238,14 EUR

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 509 352,41  EUR.

www.skhu.eu

Aba-Greenway spája tri maďarské obce Hidasnémeti, Telkibánya a Abaújvár. Trasa prechádza aj cez slovenské obce Perín-Chym a Kechnec.Celková dĺžka cyklotrasy je 26 kilometrov.
Popri budovaní infraštruktúry pri veľkých mestách na vidieku, sa ponúkajú aj možnosti budovania siete cyklotrás a tým aj rozvoj cykloturizmu.
Novozhotovená cyklotrasa pomôže dotknutým obciam v spoločnej komunikácii a vo vzájomnom posilňovaní propagácie reštauračných a rekreačno-turistických zariadení v oblasti. Vďaka tejto zelenej trase budú môcť zapojené obce predstaviť kultúrne  a prírodné krásy regiónu. Konkurencia na trhu cestovného ruchu  je vysoká, a preto je potrebné, aby sa turistické strediská ako tieto obce spájali a propagovali spoločne a tak sa stali vyhľadávanou turistickou destináciou.
V neposlednom rade bude táto investícia slúžiť miestnym obyvateľom pri každodennej preprave do zamestnania, a významných miest občianskej infraštruktúry medzi týmito obcami, a tým sa zvýši aj bezpečnosť pre cyklistov


 

Hlavným partnerom projektu je obec Hidasnémeti.