Zmenšiť textZväčšiť text

ZBERNÝ DVOR

 19.06.2024

Oznamujeme občanom, že od dnes 19. 06. 2024 je v obci Perín oficiálne  otvorený zberný dvor. Otváracie hodiny a druhy odpadov, ktoré je možné na zberný dvor nosiť,  sú uvedené nižšie na informačnej tabuli. Zberný dvor je k dispozícii len pre občanov s trvalým pobytom v obci Perín - Chym. 

Poplatok  za drobný stavbný odpad je v sume 2 € / fúrik a 10 € / prívesný vozík. 

 INFORMAČNÁ TABUĽA

Prevádzkovateľ:                   Obec Perín-Chym

Sídlo:                                     Obecný úrad Perín-Chym

                                               Perín 180

                                               044 74 Perín-Chym

IČO:                                        00 324 612

 

Názov zariadenia:                                              Zberný dvor Perín-Chym

Zoznam druhov odpadov:

16 01 03           - opotrebované pneumatiky                                                             

20 01 01           - papier a lepenka                                                                             

20 01 02           - sklo                                                                                                  

20 01 10           - šatstvo                                                                                             

20 01 11           - textílie                                                                                              

20 01 39           - plasty                                                                                                                                                          

20 03 07           - objemný odpad                                                                                

20 03 08           - drobný stavebný odpad                                                                   

Otváracie hodiny:    Streda  - 13.00 h – 17.00 h                                     Zodpovedná osoba:     Ing. Roland Vinter

                                   Sobota - 08.00 h – 12.00 h

Súhlas vydal:              OÚ Košice-okolie, odbor starostlivosti o ŽP                              Kontakt: +421 903 560 091      

                         


Zoznam aktualít: